Zasad obowiązujące rowerzystę

Rowerzyści tak samo jak inni uczestnicy ruchu drogowego, są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu ruchu drogowego.

Zasady rowerzysty

Zasada pierwsza szczególnie dotyczy sprzętu używanego przez rowerzystę. Prawo o ruchu drogowym, określa rower jako pojazd napędzany siłą mięśni człowieka o szerokości nieprzekraczającej 0, 9 m. Rower powinien być odpowiednio dobrany do wzrostu i wagi człowieka, a także odpowiednio przygotowany pod kątem technicznym. Ważne jest także, aby rowerzysta zadbał o odpowiedni ubiór, który nie będzie krępował jego ruchów, oraz pozwoli na swobodne i bezpieczne przemieszczanie się po drodze.

Zasada druga dotyczy przestrzegania praw Kodeksu ruchu drogowego. Do najważniejszych z nich należą: obowiązek ruchu prawostronnego, obowiązek korzystania z drogi dla rowerzystów lub specjalnych ścieżek, w przypadku ich braku pobocza nadającego się do jazdy. Jeżeli w pobliżu nie ma przystosowanych do jazdy ścieżek, rowerzysta zobowiązany jest do korzystania z drogi razem z innymi uczestnikami ruchu drogowego, na przykład z samochodami. Powinien on wtedy trzymać się prawego pasa oraz jego krawędzi.

Najważniejszą zasadą jest obowiązek stosowania się do znaków drogowych obowiązujących każdego uczestnika ruchu drogowego. Rowerzysta musi odpowiednio informować innych uczestników ruchu o zmianie kierunku jazdy.