Niepowtarzalne zapadlisko Syberii

Tajga to niezbadana dotąd w pełni kraina na półkuli północnej. Można ją zaobserwować w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Nie pozwala się w pełni odkryć, jest trudna do pokonania przez człowieka. Panujący tu klimat jest bardzo mroźny i suchy. Zimą, która trwa tu 7 miesięcy, temperatura spada nawet do -50˚C.

Wielkie niewiadome ukryte wśród leśnej gęstwiny

Tajga ciekawostki może zdradzić niezwykłe. Teren ten bowiem nadal, w przeważającej większości, nie został zbadany przez człowieka. Ilość zatem zagadek i pomysłów przez wieki nagromadzono tu sporo.

Batagaika

Wśród gęstych lasów znajduje się niezwykłe zapadlisko, prawdziwe wrota do przeszłości. Znajduje się na Syberii. Jest to tzw. termokras, czyli pozostałością po topnieniu zmarzliny. Batagaika, bo taki przydomek uzyskała ta dziura, ma kilometr długości i 90 metrów głębokości, jednak wymiary cały czas się zmieniają. Zanotowano, że średnio rocznie powiększa się o kolejne 30 metrów. Naukowcy prognozują, że wkrótce dotrze do pobliskiej doliny, powodując pękanie kolejnych struktur.

Unikat na światową skalę

Batagaika najbardziej widoczna jest na zdjęciach z lotu ptaka, wykonanych przez satelitę. Jednak prawdziwe jej bogactwo znajduje się wewnątrz. Wszystkie uformowane warstwy odpowiadają występującym przez lata zmianom termicznym i klimatycznym.
Na samym dnie odkryto także szczątki zwierząt sprzed 4400 lat: konia, piżmowoła arktycznego i mamuta. A także dawne formacje roślinne.

Jak odkryto Batagaikę?

Jak to w życiu bywa, również i tę dziurę, odkryto zupełnie przypadkowo. W latach 60-tych XX wieku prowadzono wycinkę lasów tajgi. Brak drzewostanu spowodował, że zmarznięta ziemia zaczęła się, pod wpływem promieniowania słonecznego, rozmarzać. To spowodowało odsłonięcie zapadlisk, które stale się powiększają.

Przyszłość zapadliny

Naukowcy są zgodnie, powiększanie się zapadliny to proces nieunikniony. Znacznie przyspiesza pod wpływem działania efektu cieplarnianego. A co za tym idzie, do atmosfery dociera, uwięziony wcześniej pod ziemią. Ponadto budzą się także wszystkie, skrywane głęboko patogeny.