Adresy i protokół IP

Adres IP oraz protokół IP to dwa pojęcia, z którymi wielokrotnie spotyka się każdy użytkownik sieci. Czy wiesz, co takiego one oznaczają i czym się od siebie różnią?

Protokół IP

Protokół IP (sama nazwa IP pochodzi od angielskich słów Internet Protocol) to protokół komunikacyjny, pod pojęciem którego rozumie się zbór wszystkich określonych z góry reguł i zasad, którymi muszą kierować się wszystkie urządzenia komunikacyjne podłączone do sieci, aby były w stanie nawiązywać łączność i wymieniać dane z innymi użytkownikami.

Adres IP

Wiesz już, czym jest IP protokół, czas na wyjaśnienie, co to takiego mój IP adres. Jest to nic innego jak specjalny kod, który przypisywany jest danemu sprzętowi w momencie połączenia się z siecią działającą w protokole IP. Liczba ta jest unikatowa i wbrew powszechnie panującej opinii nie jest na stałe przypisana do danego komputera czy innego urządzenia. Adres IP jest zmienny, bowiem identyfikuje konkretne połączenie. Po rozłączeniu wraca do puli dostępnych adresów, a po ponownym połączeniu przyznawany jest nam inny, dostępny numer.